26-asis atviras Lietuvos oro balionų čempionatas Atsisiųsti žemėlapį

26-asis atviras Lietuvos oro balionų čempionatas

Varžybų rezultatai >>>
Atsisiųsti varžybų taisykles>>>
Map image (OZF4)*, calibration file (MAP), boundaries of CTA and Blue PZs (PLT) as well as waypoints file (WPT) compressed
​30 MB large
Žemėlapis (OZF4)*, kalibruotas failas (MAP), CTA ir Blue PZ ribos (PLT) ir kelio taškai (WPT) 
​Dydis: 30 MB 
Map image (OZF2) and calibration file (MAP) compressed
​25 MB large
OZF2 formato žemėlapis ir kalibruotas failas (MAP), supakuotas
​Dydis: 25 MB
Map image (PNG) only
​(not calibrated) 80 MB large
Tik žemėlapis (PNG formatu)
​(nekalibruotas) Dydis: 80 MB
Contest area  and Blue PZs track files (PLT) compressed
Varžybų teritorija ir mėlyni PZ sekimo failai (PLT), archyvuoti
PZs and CLPs waypoint file (WPT) 
PZ ir CLP kelio taškų failas (WPT formatu) 
You will need OziExplorer version 3.95.4D or later, to use map image file of formats OZF2 and OZFx3.
You will need OziExplorer version 3.95.5P or later, to use map image file of format OZF4. All OZF files are compatible with OziExplorer for Android.
* You may update your OziExplorer to the latest version using upgrade setup file from oziexplorer.com

Note:  Files in this section are published for information only. Pilots may use them on they own risk
Kad galėtumėte naudotis failais, kurių formatai yra OZF2 ir OZFx3 Jums reikia programos „OziExplorer“ 3.95.4D versijos ar vėlesnės.
Kad galėtumėte naudotis žemėlapio atvaizdais (OZF4 formato), Jums reikės programos „OziExplorer“ 3.95.5P versijos ar vėlesnės. Visi OZF failai yra suderinami su „OziExplorer“, skirtu Android.
* Galite atnaujinti „OziExplorer“, naudodamiesi naujiniu, esančiu oziexplorer.com

Pastaba:  Šioje dalyje esantys failai yra informaciniai. Pilotai jais gali naudotis jais savo pačių rizika.
Wind measurementsVėjo matavimai varžybų metu