Pirkite Šventinį skrydžio oro balionu kuponą ir originalią Oreivystės centro gertuvę gaukite dovanų!

Skrydžiai ir COVID – 19

ATSIŽVELGIANT Į SUSIDARIUSIĄ SITUACIJĄ ŠALYJE DĖL COVID – 19 VIRUSO, OREIVYSTĖS CENTRAS / BALLOONING.LT JŪSŲ PRAŠO ELGTIS ATSAKINGAI IR IMTIS VISŲ GALIMŲ SAUGUMO PRIEMONIŲ, KURIOS UŽTIKRINTŲ, KAD JŪSŲ SKRYDIS ORO BALIONU BŪTŲ KUO ĮSIMINTINESNIS IR SAUGESNIS MUMS VISIEMS.

                                                                                                      ĮSAKYMAS

                                                                                       2020 m. gegužės mėn. 29 d.

                                                                                                         Vilnius

                      Dėl COVID-19 infekcijos prevencijos priemonių įmonėje VšĮ OREIVYSTĖS CENTRAS

Vadovaudamasis 2020 m. gegužės 27 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 515 Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimu, taip pat LR Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo A. Verygos 2020-05-29 sprendimu Nr. 1317 dėl paslaugų teikimo, prekybos viešose prekybos vietose bei veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų.

     ĮSAKAU

 1.  Riboti paslaugų gavėjų – keleivių srautus, t.y. užtikrinti, kad paslaugos gavėjai – keleiviai ir juos lydintys asmenys, laukdami paslaugos suteikimo (susitikimo , oro balionų pakilimo ir nusileidimo vietose laikytųsi saugaus, ne mažesnio nei 1 metro atstumo vienas nuo kito (išskyrus artimus giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus ir rūpintojus). Už šio punkto įgyvendinimą atsakingas kiekvieno oro baliono pilotas arba jo paskirtas asmuo.
 2. Neteikti paslaugos asmenims, kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Už šio punkto įgyvendinimą savo kompetencijos ribose yra atsakinga klientų aptarnavimo vadybininkė, kiekvieno oro baliono pilotas ir žemės komandos vadas.
 3. Užtikrinti, kad oro balionų krepšius, taip pat į lydinčius automobilius būtų įleidžiami tik asmenys, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), ir užtikrinti, kad jas dėvėtų viso skrydžio ir kelionės įmonės automobiliu metu (nuo įlipimo į oro balioną / automobilį momento iki išlipimo momento). Už šio punkto įgyvendinimą savo kompetencijos ribose yra atsakinga klientų aptarnavimo vadybininkė, kiekvieno oro baliono pilotas ir žemės komandos vadas.
 4. Užtikrinti, kad visi keleiviai būtų supažindinti su asmens higienos laikymosi būtinybe (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketu). Šiuo tikslu įmonės interneto svetainėje ir kiekviename automobilyje turi būti patalpinta informacija apie asmens higienos laikymosi būtinybę. Esant galimybei, tokia informacija turi būti siunčiama klientams / keleiviams el.paštu. O skrydžio metu, esant poreikiui, tokia informacija skelbiama žodžiu. Už šio punkto įgyvendinimą savo kompetencijos ribose yra atsakingi klientų aptarnavimo vadybininkė, kiekvieno oro baliono pilotas ir žemės komandos vadas.
 5. Sudaryti sąlygas tinkamai keleivių ir aptarnaujančio personalo rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai, t.y. įmonės patalpose, kiekviename oro balione ir automobilyje patalpinti keleivių ir aptarnaujančio personalo rankų dezinfekcijai skirtą priemonę ir užtikrinti, kad joje visada būtų dezinfekuojančio skysčio. Už šio punkto įgyvendinimą savo kompetencijos ribose yra atsakingas technikos vadovas, kiekvieno oro baliono pilotas ir žemės komandos vadas.
 6. Užtikrinti, kad pilotai ir kiti aptarnaujantys asmenys dirbtų tik, jei jie neturi viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų susirgimo požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), o jų sveikata būtų nuolat stebima (jei reikia, matuojama kūno temperatūra). Pilotai ir/ar kiti aptarnaujantys asmenys, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimo požymių (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), nedelsiant, užbaigus skrydžio saugai būtinas funkcijas, turi būti nušalinti nuo atliekamų pareigų, jiems rekomenduota konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu. Pačiam pilotui ir/ar aptarnaujančiam asmeniui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą, taip pat administracijai gavus informaciją asmeniui nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), apie tai informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją. Už šio punkto įgyvendinimą, visų pirma, yra atsakingas kiekvienas darbuotojas, o už kontrolę savo kompetencijos ribose skrydžių koordinatorė, technikos vadovas, kiekvieno oro baliono pilotas ir žemės komandos vadas.
 7. Drausti savo pareigas atlikti pilotams ir/ar kitiems aptarnaujantiems asmenims, kuriems privaloma izoliacija, viso izoliacijos laikotarpiu, nebent darbas gali būti atliekamas nuotolinių būdu. Už šio punkto įgyvendinimą, visų pirma, yra atsakingas kiekvienas darbuotojas, o už kontrolę skrydžių koordinatorė.
 8. Sudaryti sąlygas ir užtikrinti, kad pilotai ir kiti aptarnaujantys asmenys laikytųsi griežtos rankų higienos, esant galimybei plautų rankas vandeniu ir muilu, nesant galimybės plauti rankų –dezinfekuotų rankas dezinfekciniu skysčiu arba dezinfekuojančiomis servetėlėmis, vengtų liesti rankomis veidą, akis, nosį burną, laikytųsi kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Už šio punkto įgyvendinimą, visų pirma, yra atsakingas kiekvienas darbuotojas, o už kontrolę savo kompetencijos ribose skrydžių koordinatorė, technikos vadovas, kiekvieno oro baliono pilotas ir žemės komandos vadas.
 9. Pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad pilotai ir kiti aptarnaujantys asmenys būtų saugiame atstume vienas nuo kito ir (ar) keleivio (ne mažesnis nei 2 metro atstumas) ar nekontaktuotų. Už šio punkto įgyvendinimą, visų pirma, yra atsakingas kiekvienas darbuotojas, o už kontrolę savo kompetencijos ribose skrydžių koordinatorė, technikos vadovas, kiekvieno oro baliono pilotas ir žemės komandos vadas.
 10. Pagal galimybes darbą organizuoti pamainomis taip, kad skirtingose pamainose esantys pilotai ir kiti aptarnaujantys asmenys nekontaktuotų arba kuo mažiau kontaktuotų su kitos pamainos pilotais ir aptarnaujančiais asmenimis. Už šio punkto įgyvendinimą yra atsakinga skrydžių koordinatorė.
 11. Užtikrinti, kad dažnai liečiami oro balionų, juos lydinčių (-ių) automobilių ir kitos įrangos paviršiai būtų dezinfekuojami po kiekvieno skrydžio. Už šio punkto įgyvendinimą yra atsakingi : kiekvienas pilotas už jam konkrečiam skrydžiui priskirtą oro balioną (dezinfekuojami oro baliono krepšio bortai, krepšio stovų apsauginiai užvalkalai ir rankenos), kiekvienas žemės komandos vadas ir / ar vairuotojas už jam priskirtą automobilį (dezinfekuojamas vairas, pavarų svirtis, radijo ryšio priemonės, vidinės ir išorinės rankenos, jei reikia, sėdynės ir jų atlošai). Už šio punkto įgyvendinimo kontrolę yra atsakingas Technikos vadovas.
 12. Užtikrinti, kad kita bendro naudojimo įranga (transponderiai ; bendro naudojimo radijo ryšio priemonės, FlyTec, oro balionų ir automobilių dokumentai ir jų dėklai, bendro naudojimo kompiuteris ir aplink jį esanti darbo vieta, taip pat azoto ir helio dujų talpos) būtų dezinfekuojami po kiekvieno panaudojimo. Už šio punkto įgyvendinimą yra atsakingas asmuo, kuris naudoja šią įrangą. Už dezinfekavimo priemonių aprūpinimą atsakinga Skrydžių koordinatorė ir Technijos vadovas.
 13. Užtikrinti, kad kiekvienam pilotui priskirtos taurės ir kiti indai, naudojami krikštynų ceremonijai, būtų kruopščiai po kiekvieno skrydžio išplaunami naudojant dezinfekuojančias priemones.  Už šio punkto įgyvendinimą yra atsakingas kiekvienas pilotas. Jei pilotas nėra tikras, kad taurės yra tinkamai dezinfekuotos, naudoti taures draudžiama. Už šio punkto įgyvendinimo kontrolę yra atsakinga Skrydžių koordinatorė.

Šis įsakymas įsigalioja 2020 m. birželio 1 d.

COVID-19 – INFORMACIJA KELEIVIAMS

DĖL REIKALAVIMŲ LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAMS ATVIROJE ERDVĖJE (V-970)